23. konsesjonsrunde - Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring

14.02.2014
Olje og energidepartementet sendte 14.02.2014 ut forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde på offentlig høring.

Les mer:


Kontaktperson i OD: