24. konsesjonsrunde

  • Utlysning (21.06.2017) Olje- og energidepartementet (OED) har i dag 21. juni 2017, lyst ut 24. konsesjonsrunde. I denne runden lyses det ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet.
  • Anbefalte blokker til utlysning på offentlig høring (13.03.2017) Olje og energidepartementet sendte 13.03.2017 ut forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde på offentlig høring.
  • Nominasjon av blokker til 24. konsesjonsrunde (23.09.2016) Olje- og energidepartementet har i brev av 29. august og 8. september invitert oljeselskapene til å nominere blokker i forbindelse med 24. konsesjonsrunde.

30.08.2016