Nordsjøtildeling 2002

27.03.2003 Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 9 selskaper om utvinningstillatelser i Nordsjøen.  Selskapene vil få tilbud om eierandeler i til sammen 15 blokker eller deler av blokker.  I tille...

03.02.2003 I oktober 2002 ble 109 blokker i Norsdsjøen lyst ut. Formålet med utlysningen er å opprettholde effektiv utforskning av infrastrukturnært areal for dermed å kunne påvise tilleggsressurser som kan...

28.10.2002 Det er Oljedirektoratets oppfatning at det fremdeles er betydelige mengder uoppdagede ressurser i modne deler av Nordsjøen.  Formålet med nordsjøtildelingene 2002 er å opprettholde effektiv...

01.09.2008