Nordsjøtildelingene 2002 - Søknader

03.02.2003
I oktober 2002 ble 109 blokker i Norsdsjøen lyst ut. Formålet med utlysningen er å opprettholde effektiv utforskning av infrastrukturnært areal for dermed å kunne påvise tilleggsressurser som kan fases inn mot eksisterende installasjoner før disse stenges ned.

Ved utløpet av søknadsfristen for Nordsjøtildelingene 2002 på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet (OED) mottatt søknader fra 9 selskaper. Selskapene har søkt enkeltvis og i grupper. Selskapene som har søkt om utvinningstillatelser er: Agip, DNO, DONG, EssoMobil, Norsk Hydro, OER Oil, Paladin, RWE-DEA og Statoil.

OED tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i Nordsjøtildelingene 2002 i løpet av våren 2003.

Aktuelle lenker:
OEDs pressemelding 9/03
Nordsjøtildelingene 2002 - utlysning