Nordsjøtildelingene 2002 - Tilbud

27.03.2003
Olje- og energidepartementet gir i dag tilbud til 9 selskaper om utvinningstillatelser i Nordsjøen.  Selskapene vil få tilbud om eierandeler i til sammen 15 blokker eller deler av blokker.  I tillegg til utvinningstillatelsene tilbudt i Nordsjøtildelingene 2002 får Pertra, etter søknad om tilleggsareal til sin Varg-tillatelse, tilbud om en utvinningstillatelse.

Det er Oljedirektoratets oppfatning at det fremdeles er betydelige mengder uoppdagede ressurser i modne deler av Nordsjøen.  Formålet med nordsjøtildelingene 2002 er å opprettholde effektiv utforskning av infrastrukturnært areal for dermed å kunne påvise tilleggsressurser som kan fases inn mot eksisterende installasjoner før disse stenges ned.

Fullstendig liste av tilbudene fins i Olje- og energidepartementets pressemelding 32/03