Nordsjøtildelingene 2002 - Utlysning

28.10.2002
Det er Oljedirektoratets oppfatning at det fremdeles er betydelige mengder uoppdagede ressurser i modne deler av Nordsjøen.  Formålet med nordsjøtildelingene 2002 er å opprettholde effektiv utforskning av infrastrukturnært areal for dermed å kunne påvise tilleggsressurser som kan fases inn mot eksisterende installasjoner før disse stenges ned.

Det utlyses totalt 109 blokker eller deler av blokker.

Søknadsfrist er satt til 28. januar 2003. Tildeling er planlagt i månedskiftet mars/april 2003.

Aktuelle lenker:

Kontaktperson OD:
Hans Ivar Sjulstad, telefon: 51876189