Tildeling i forhåndsdefinert areal 2003

26.05.2003
Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 (TFO 2003) markerer en overgang fra de tidligere årlige Nordsjøtildelingene til et nytt konsept med forhåndsdefinerte områder i infrastrukturnært og modent areal i Nordsjøen og i Norskehavet.

Det nye tildelingskonseptet vil øke forutsigbarheten ved at industrien nå vil vite hvilke områder som vil være tilgjengelige i modne områder i det påfølgende år.

Det utlyses tilsammen 143 blokker eller deler av blokker. Søknadsfristen er satt til 1. oktober 2003. Tildeling er planlagt gjennomført desember 2003.

Aktuell lenke:Pressemelding 57/03 fra OED 26.05.2003


Veiledning til søknad (MS Word 0,2 MB)
Veiledning til vedlegg til søknad(MS Word 0,05 MB)
Blokk koordinater(MS Word 0,2 MB)
Kart utlyste blokker(MS PowerPoint 0,6 MB)
Brosjyre (Adobe Acrobat 0,9 MB)
Skjema 1: søknadsammendrag (MS Excel 0,02 MB)
Skjema 2: blokksammendrag (MS Excel 0,05 MB)
Skjema 3: prospektdata (MS Excel 0,05 MB)
Skjema 4: tekniske og økonomiske nøkkeltall  (MS Excel 0,14 MB)

Eksempel på arbeidsprogram i initiell periode:
Tekst (MS Word 0,02 MB)

Flere vedlegg kan komme på et senere tidspunkt og vil da bli annonsert på ODs hjemmesider.

Kontaktpersoner i OD:
Hans Ivar Sjulstad, telefon: 51 87 61 89
Benvenutta Henriksen, telefon 51 87 63 55
Sissel Eriksen, telefon: 51 87 63 21