Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 - tilbud

01.12.2003
Olje- og energidepartementet ga i dag tilbud til 14 selskaper på i alt 19 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken. Selskapene får tilbud om deltakerandeler i til sammen 39 blokker eller deler av blokker.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2003 (TFO 2003) markerer en overgang fra de tidligere årlige Nordsjøtildelingene til et nytt konsept med forhåndsdefinerte områder i infrastrukturnært og modent areal i Nordsjøen og i Norskehavet. Det nye tildelingskonseptet vil øke forutsigbarheten ved at industrien nå vil vite hvilke områder som vil være tilgjengelige i modne områder i det påfølgende år.

143 blokker eller deler av blokker ble lyst ut 26. mai 2003 med søknadsfrist 1. oktober 2003.

 

Se Olje og energidepartementets pressemelding for nærmere detaljer om tilbudet.