TFO 2004

20.12.2004 Alle dei 21 selskapa som fekk tilbod om utvinningsløyve i TFO 2004 aksepterte tilbodet.

06.12.2004 Olje- og energidepartementet gir tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser i Nordsjøen, på Haltenbanken i Norskehavet og i Barentshavet rundt Snøhvitfeltet. Det er tilbudt...

05.10.2004 22 selskap har søkt om konsesjon for utvinningstillatelser gjennom TFO 2004. Det er nesten en fordobling fra i fjor.

01.10.2004 Ved utløpet av søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2004 på norsk kontinentalsokkel har myndighetene mottatt søknader fra 22 selskaper. Selskapene har søkt enkeltvis og i...

16.09.2004 Søknadsfrist for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004) utløper 1. oktober. TFO 2004 omfatter areal i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Tildeling skjer i løpet av desember i år.

30.01.2004 Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 (TFO 2004) omfatter areal i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Arealet er noe større enn i TFO 2003 og omfatter også blokker som leveres tilbake i...

01.09.2008