Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 - tilbud

06.12.2004
Olje- og energidepartementet gir tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser i Nordsjøen, på Haltenbanken i Norskehavet og i Barentshavet rundt Snøhvitfeltet. Det er tilbudt deltakerandeler i til sammen 55 blokker eller deler av blokker.

I år blir det tilbudt 17 utvinningstillatelser i Nordsjøen, 10 i Norskehavet, og for første gang en i Barentshavet. 11 selskaper får også tilbud om operatørskap.

- Det er spesielt gledelig å se at det fortsatt er stor interesse for å lete i modne områder i Nordsjøen, sier Bernt Egeland, som har vært Oljedirektoratets koordinator for TFO 2004.

Ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder(TFO) startet i 2003, med områder i Nordsjøen og Norskehavet. I TFO 2004 ble et område i Barentshavet også inkludert. I Nordsjøen har det vært årlige tildelinger siden 1999.

Konseptet med TFO gir økt forutsigbarhet, ved at industrien nå vet hvilke områder som vil være tilgjengelig i modne områder i året som kommer.

Faktasidene vil ikke inneholde opplysninger om tildelingen for 2004 før den offisielle tildelingen skjer 17. desember.


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg tlf: 51 87 61 00