Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 - utlysning

30.01.2004
Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2004 (TFO 2004) omfatter areal i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Arealet er noe større enn i TFO 2003 og omfatter også blokker som leveres tilbake i søknadsperioden. Søknadsfrist er 1. oktober 2004 med tildeling i løpet av desember.

Kart som viser de forhåndsdefinerte områdene:


 

De årlige tildelingene i modne områder inkluderer for første gang et område i Barentshavet. Det er videre nytt at det i TFO 2004 kan søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Dette innebærer at areal som leveres tilbake i søknadsperioden er å betrakte som utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. En oppdatert oversikt over disse blokkene finnes på ODs interaktive Faktakart. Ved å bruke lenken under finner en også til enhver tid oppdaterte koordinater for de utlyste blokkene. 

I forbindelse med TFO 2004 er det også for første gang gjort tilgjengelig informasjon om letemodeller og brønndata på ODs nettsted.

Aktuelle lenker:
Lenke til OEDs pressemelding

Datafangst:
Brønndata
Seismikk
Letemodeller

Søknadsinformasjon:
Veiledning til søknad for TFO 2004 (MS Word 0,3 MB)
Veiledning til vedlegg til søknad (MS Word 0,06 MB)
Oppdatert kart over utlyste blokker (ODs interaktive Faktakart)
Blokk koordinater for utlyste blokker
Brosjyre (Adobe Acrobat 5,0 MB)
Skjema 1(MS Excel 0,02 MB)
Skjema 2 (MS Excel 0,05 MB)
Skjema 3 (MS Excel 0,06 MB)
Skjema 4 (MS Excel 0,1 MB)
 

Kontaktpersoner i OD:
Bernt Egeland (koordinator), telefon: 51 87 61 85
Sissel Eriksen, telefon: 51 87 63 21
Benvenutta Henriksen, telefon 51 87 63 55
Hans Ivar Sjulstad, telefon: 51 87 61 89