TFO 2005

06.01.2006 Alle dei 26 selskapa som fekk tilbod om utvinningsløyve i TFO 2005 aksepterte tilbodet.

20.12.2005 I 2003 la myndighetene om ordningen for tildeling av blokker i de modne delene av norsk sokkel. Ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert. Denne innebærer at...

15.12.2005 I forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005 får 26 selskaper tilbud om i alt 45 utvinningstillatelser i modne områder av norsk sokkel. Selskapene får tilbud om deltakerandel ...

05.10.2005 29 selskaper søkte om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005).

23.02.2005 I TFO 2005 omfatter de forhåndsdefinerte områdene blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er utvidet sammenlignet med TFO 2004. Blokker som leveres...

01.09.2008