Rekordmange søknader til TFO 2005

05.10.2005
29 selskaper søkte om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005).

- Den store interessen er svært gledelig. Antall selskaper som søker blir større for hvert år. Det vitner om at TFO-ordningen virker i tråd med myndighetenes hensikt, sier Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet med ansvar for leting.

Tildelinger av areal i 2005 er den tredje som omfattes av ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Både areal og antall søkere har vokst for hvert år.

I TFO 2003 mottok myndighetene søknader fra 16 selskaper; i TFO 2004 fra 22. Nå er tallet altså steget til 29. Samtidig har arealet som omfattes av ordningen med TFO vokst. TFO 2003 omfattet 143 blokker eller deler av blokker; TFO 2004 omfattet 151. I TFO 2005 er antallet økt ytterligere.

TFO 2005 ble annonsert 31. januar 2005 og i alt 192 blokker eller deler av blokker ble utlyst.

Dette utgjør et areal på totalt på 66 221 km2. Da søknadsfristen utløp 30. september hadde arealet økt til 68 937 km2. TFO 2005 er dermed den nest største tildelingsrunden gjennom tidene med hensyn til utlyst areal.

Arealet fordeler seg slik (pr. 31.1.2005); 117 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 51 i Norskehavet og 24 i Barentshavet.

Arealet representerer en utvidelse på 41 blokker/deler av blokker (pr. utlysningsdato) i forhold til TFO 2004. Disse foredeler seg slik; 25 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 16 i Norskehavet. Ingen tilvekst av omsøkbare blokker i Barentshavet, se kart under.


Kartene viser området som er omfattet av TFO 2005, mørkere rosa representerer utvidelsen i forhold til TFO 2004.

Last ned som pdf

Hensikten med TFO-ordningen er å fremme raskere utforskning i modne områder. Ordningen gir også økt forutsigbarheten ved at industrien nå vet hvilke områder som er tilgjengelig i modne deler av sokkelen kommende år. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker hvert år etter hvert som sokkelen modnes for petroleumsaktivitet, men områdene skal ikke innskrenkes. Det skal gjøre det mer attraktivt for nye og mindre selskaper å etablere seg på norsk sokkel.

De forhåndsdefinerte områdene vil omfatte modne områder, både godt utforsket areal og areal der det ikke har foregått leting på lang tid. Følgelig vil det også være fokus på større prospekter i nye letetrender som er eller kan bli avdekket ved hjelp av nyere teknologi. 

Olje- og energidepartementet (OED) tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i løpet av desember 2005, i følge en pressemelding fra OED.


Disse selskapene har søkt om utvinningstillatelser i TFO 2005:
Altinex Oil
BG Norge
ConocoPhillips Skandinavia
DNO
DONG Norge
Endeavour Energy Norge
Ener Petroleum
Eni Norge
E.ON Ruhrgas Norge
Esso Norge
Gaz de France
Idemitsu Petroleum Norge
Lundin Norway
Maersk Oil Norway
Marathon Petroleum Norge
Norsk Hydro Produksjon
Norske Shell
Norwegian Energy Company (NORECO)
Paladin Resources Norge
Pertra
Petro-Canada UK Limited
Premier Oil Norge
Revus Energy
RWE Dea Norge
Statoil
Svenska Petroleum Exploration Norge
Talisman Energy Norge
Total E & P Norge
Wintershall Norge

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00