TFO 2005 - 26 selskap får tilbud om 45 utvinningstillatelser

15.12.2005
I forbindelse med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2005 får 26 selskaper tilbud om i alt 45 utvinningstillatelser i modne områder av norsk sokkel. Selskapene får tilbud om deltakerandel i 73 blokker eller deler av blokker.

Olje- og energidepartementet vil tildele i alt 45 utvinningstillatelser i Nordsjøen og på Haltenbanken i Norskehavet til 26 selskaper. Det er en hovedvekt på Nordsjøen, hvor det vil bli tildelt 31 utvinningstillatelser. Selskapene vil få tilbud om deltakerandeler i til sammen 73 blokker eller deler av blokker. Til sammenligning ble det i TFO 2004 gitt tilbud til 21 selskaper på i alt 28 utvinningstillatelser, heter det i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

- Jeg er fornøyd med den interessen oljeindustrien nå viser for modne områder på norsk sokkel. De mange tilbudene understreker at modne områder på norsk sokkel er svært attraktive i en internasjonal sammenheng. Interessen viser at oljeselskapene deler myndighetenes oppfatning av at det fremdeles er store muligheter i modne deler av norsk sokkel. Gjennom årets runde legger vi til rette for større leteaktivitet i disse områdene. Dette er nødvendig for å sikre at ressursene utnyttes best mulig, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i pressemeldingen.

Tildelinger av areal i 2005 er den tredje som omfattes av ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). [Både areal og antall søkere har vokst for hvert år.]

Hensikten med TFO-ordningen er å fremme raskere utforskning i modne områder. Ordningen gir også økt forutsigbarheten ved at industrien nå vet hvilke områder som er tilgjengelig i modne deler av sokkelen kommende år. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker hvert år etter hvert som sokkelen modnes for petroleumsaktivitet, men områdene skal ikke innskrenkes. Det skal gjøre det mer attraktivt for nye og mindre selskaper å etablere seg på norsk sokkel.

- Flere av de godt etablerte selskapene på norsk sokkel har fått tilbud om areal i TFO 2005, samtidig er det gledelig å se at også mange nye aktører med dette får oppgaver på norsk sokkel, sier May-Britt Vik, Oljedirektoratets koordinator for TFO 2005.

- Tilbudene om utvinningstillatelser i TFO 2005 gir oss god grunn til å tro at aktiviteten på norsk sokkel vil øke i årene framover, sier May-Britt Vik.

For kart og oversikt over selskap, blokker og arbeidsforpliktelser lenker i artikkelen Stor interesse for å lete i modne områder på norsk sokkel på Olje- og energidepartementets nettsted.

Tilbud til 16 operatører:
(antall operatørskap i parentes)

BG Norge (4)
DNO (2)
DONG Norge(2)
Endeavour Energy Norge (1)
Eni Norge (1)
Idemitsu Petroleum Norge(1)
Lundin Norway (2)
Norsk Hydro produksjon (12)
Norske Shell (1)
Paladin Resources Norge (1)
Pertra (2)
Petro-Canada UK Limited (2)
Revus Energy (1)
Statoil (10)
Talisman Energy Norge (1)
Total  E & P Norge (2)

Tilbud til 26 rettighetshavere:
(antall andeler i parentes)

Altinex Oil (2)
BG Norge (4)
ConocoPhillips  Skandinavia (1)
DNO (5)
DONG Norge (5)
Endeavour  Energy Norge (2)
Eni Norge (5)
E. ON Ruhrgas Norge (1)
ExxonMobil Norway (3)
Gaz de France (2)
Idemitsu Petroleum Norge(3)
Lundin Norway (2)
Maersk Oil Norway (1)
Norsk Hydro Produksjon  (17)
Norske Shell (2)
Norwegian Energy Company (NORECO) (3)
Paladin Resources Norge (2)
Pertra (4)
Petro-Canada UK Limited (5)
Premier Oil Norge (5)
Revus Energy (11)
RWE Dea  Norge (3)
Statoil (16)
Talisman Energy Norge (1)
Total  E & P Norge (4)
Wintershall  Norge (2)

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00