Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2005 (TFO 2005) - utlysning

23.02.2005
I TFO 2005 omfatter de forhåndsdefinerte områdene blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er utvidet sammenlignet med TFO 2004. Blokker som leveres tilbake i søknadsperioden inkluderes fortløpende. Søknadsfrist er kl 12.00 den 30. september 2005 med tildeling i løpet av desember.I TFO 2005 kan det søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Dette innebærer at areal som leveres tilbake i søknadsperioden er utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. Oppdaterte kart over disse blokkene finnes på ODs interaktive Faktakart. Ved å bruke lenken under finner en også til enhver tid oppdaterte koordinater for de utlyste blokkene.

Figuren nedenfor viser kart over de forhåndsdefinerte områdene ved utlysningstidspunket.Aktuelle lenker:
Lenke til OEDs pressemelding

Datafangst:
Brønndata
Seismikk
Letemodeller

Søknadsinformasjon:
Veiledning til søknad for TFO 2005.doc (MS Word 0,3 MB - oppdatert 31.8.2005)
Veiledning til vedlegg til søknad.doc (MS Word 0,06 MB)
Oppdatert kart over utlyste blokker (ODs interaktive Faktakart)
Blokk koordinater for utlyste blokker
Brosjyre.pdf (Adobe Acrobat 1,8 MB) 
Skjema 1 (MS Excel 0,02 MB)
Skjema 2(MS Excel 0,05 MB)
Skjema 3 (MS Word 0,06 MB)
Skjema 4 (MS Excel 0,1 MB)
 
Kontaktpersoner i OD:
May-Britt Vik: 51 87 64 27
Benvenutta Henriksen: 51 87 63 55