TFO 2006

31.05.2007 Det er i dag sendt ut tilbud til 22 selskaper om andeler i ytterligere 10 utvinningstillatelser i forbindelse med TFO 2006. Dette innebærer at det i alt vil bli tilbudt 58 utvinningstillatelser i T...

16.02.2007 Alle dei 33 selskapa som fekk tilbod om utvinningsløyve i TFO 2006 aksepterte tilbodet.

28.09.2006 43 selskaper søkte om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2006 (TFO 2006). - Den store interessen er svært gledelig. Antall selskaper som søker blir større for hvert år. Det vitner om a...

21.02.2006 I TFO 2006 omfatter de forhåndsdefinerte områdene blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er utvidet sammenlignet med TFO 2005. Blokker som leveres...

01.09.2008