Flere tildelinger i TFO 2006

31.05.2007
Det er i dag sendt ut tilbud til 22 selskaper om andeler i ytterligere 10 utvinningstillatelser i forbindelse med TFO 2006. Dette innebærer at det i alt vil bli tilbudt 58 utvinningstillatelser i TFO 2006, en oppgang fra 45 utvinningstillatelser i TFO 2005.

Regjeringen vedtok 29. januar i år tildeling av 48 utvinningstillatelser i TFO 2006. I tillegg besluttet regjeringen tildeling av ytterligere inntil 10 utvinningstillatelser, betinget av at noen utestående problemstillinger knyttet til enkelte selskapers organisasjon måtte avklares. På grunnlag av tiltak gjort i de angjeldende selskapene har OED besluttet at de utsatte utvinningstillatelsene kan tilbys som planlagt i tråd med regjeringens vedtak.

Les mer av pressemeldingen fra Olje - og energidepartementet.

Kontakt i OD:
Johannes Kjøde, tlf 51876585