Rekordmange søknader til TFO 2006

28.09.2006
43 selskaper søkte om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2006 (TFO 2006). - Den store interessen er svært gledelig. Antall selskaper som søker blir større for hvert år. Det vitner om at TFO-ordningen virker i tråd med myndighetenes hensikt, sier Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet med ansvar for leting.

- Den store interessen er svært gledelig. Antall selskaper som søker blir større for hvert år. Det vitner om at TFO-ordningen virker i tråd med myndighetenes hensikt, sier Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet med ansvar for leting.

Tildelinger av areal i 2006 er den fjerde som omfattes av ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Både areal og antall søkere har vokst for hvert år.

I TFO 2003 mottok myndighetene søknader fra 16 selskaper, i TFO 2004 fra 22. I TFO 2005 mottok myndighetene søknader fra 29 selskaper. Nå er tallet 43. Samtidig har arealet som omfattes av ordningen med TFO vokst. TFO 2003 omfattet 143 blokker eller deler av blokker, TFO 2004 omfattet 151 og TFO 2005 omfattet 192 blokker eller deler av blokker.

TFO 2006 ble annonsert 20. februar 2006, og i alt 192 blokker eller deler av blokker ble utlyst.

Dette utgjør et areal på totalt 59 361km2. Da søknadsfristen utløp 29. september hadde arealet økt til 61 452 km2. TFO 2006 er dermed den tredje største tildelingsrunden gjennom tidende med hensyn til utlyst areal.

Arealet fordeler seg slik: 121 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 55 i Norskehavet og 24 i Barentshavet.

Arealet representerer en utvidelse på 11 blokker/deler av blokker (pr. utlysningsdato) i forhold til TFO 2005. Disse fordeler seg slik: 7 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 4 i Norskehavet. Ingen tilvekst av omsøkbare blokker i Barentshavet, se kart under.Kartene viser området som er omfattet av TFO 2006, mørkere rosa representerer utvidelsen i forhold til TFO 2005.

TFO 2006

Hensikten med TFO-ordningen er å fremme raskere utforskning i modne områder. Ordningen gir også økt forutsigbarhet ved at industrien nå vet hvilke områder som er tilgjengelig i modne deler av sokkelen kommende år. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker hvert år etter hvert som sokkelen modnes for petroleumsaktivitet, men områdene skal ikke innskrenkes. Det skal gjøre det mer attraktivt for nye og mindre selskaper å etablere seg på norsk sokkel.

De forhåndsdefinerte områdene vil omfatte modne områder, både godt utforsket areal og areal der det ikke har foregått leting på lang tid. Følgelig vil det også være fokus på større prospekter i nye letetrender som er eller kan bli avdekket ved hjelp av nyere teknologi.

Olje- og energidepartementet (OED) tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i løpet av desember 2006, ifølge en pressemelding fra OED.

Disse selskapene har søkt om utvinningstillatelser i TFO 2006:
Aker Exploration AS
Altinex Oil AS
BG Norge AS
Bridge Energy
Centrica
ConocoPhillips Skandinavia AS
DNO AS
Discover
DONG Norge AS
Edison Spa
Endeavour Energy Norge AS
Ener Petroleum ASA
Eni Norge AS
E. ON Ruhrgas Norge AS
Esso Norge AS
Faroe
Gaz de France Norge AS
Genesis
Idemitsu Petroleum Norge AS
Hess Norge AS
Lundin Norway AS
Maersk Oil Exploration Norway as
Marathon Petroleum Norge AS
Nexen Petroleum
Noble Energy Europe Ltd.
Norsk Hydro Produksjon a.s
Norwegian Energy Company AS (NORECO)
OMV Norge AS
PA Resources Norway AS
Pertra AS
Petro-Canada Norge AS
Petrofac
Premier Oil Norge AS
Revus Energy AS
Rocksource
RWE Dea Norge AS
Serica
Statoil ASA
Svenska Petroleum Exploration Norge AS
Talisman Energy Norge AS
Total E&P Norge AS,
VNG Norge AS
Wintershall Norge AS

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf.: 51 87 61 00