Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2006 (TFO 2006) - utlysning

21.02.2006
I TFO 2006 omfatter de forhåndsdefinerte områdene blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er utvidet sammenlignet med TFO 2005. Blokker som leveres tilbake i søknadsperioden inkluderes fortløpende. Søknadsfrist er kl 12.00 den 29. september 2006 med tildeling i løpet av desember.

 


I TFO 2006 kan det søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Dette innebærer at areal som leveres tilbake i søknadsperioden er utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. Oppdaterte kart over disse blokkene finnes på ODs interaktive Faktakart. Lenken under leder til oppdaterte koordinater for de utlyste blokkene.

Figuren nedenfor viser kart over de forhåndsdefinerte områdene ved utlysningstidspunket.Aktuelle lenker:

Lenke til OEDs pressemelding


Datafangst:


Kontaktpersoner i OD:

Oddny Svendsen, tlf 51 87 67 29
Mari Kvaal, tlf 51 87 67 79