TFO 2007

29.02.2008 Alle dei 37 selskapa som fekk tilbod om utvinningsløyve i TFO 2007 aksepterte tilbodet.

28.09.2007 46 selskaper søkte om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007 (TFO 2007). Dette er tre selskaper flere enn i fjor. – Interessen i forhold til det utlyste arealet er stor. Flere nye...

16.02.2007 TFO 2007 omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er ikke utvidet sammenlignet med TFO 2006. Derimot er 13 ny...

01.09.2008