Stor interesse for TFO 2007

28.09.2007
46 selskaper søkte om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2007 (TFO 2007). Dette er tre selskaper flere enn i fjor. – Interessen i forhold til det utlyste arealet er stor. Flere nye aktører har søkt. Dette er svært gledelig og viser at ordningen med TFO virker i tråd med myndighetenes hensikt, sier Sissel Eriksen, direktør i Oljedirektoratet med ansvar for leting.

Tildelinger av areal i 2007 er den femte som omfattes av ordningen med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO).

I TFO2003 mottok myndighetene søknader fra 16 selskaper, i TFO2004 fra 22, 29 i TFO2005, mens man mottok søknader fra 43 selskap i TFO2006.

I denne TFO-runden er det mottatt søknader fra 46 selskap. Områdene som omfattes av TFO-ordningen har vokst for hvert år, og det er i år en utvidelse i Barentshavet. TFO2003 omfattet 143 blokker eller deler av blokker; TFO 2004 omfattet 151, TFO2005 omfattet 192, mens i TFO2006 var antallet økt til 200 blokker eller deler av blokker som var omsøkbar.
[TFO2007 ble annonsert 16. februar 2007 ]og i alt 196 blokker eller deler av blokker ble utlyst, ved søknadsfrist var dette økt til 197.

Dette utgjør et areal på totalt på 51 935 km2 ved utlysning. Da søknadsfristen utløp 28. september hadde arealet økt til 52 908 km2. TFO2007 er dermed den sjette største tildelingsrunden gjennom tidene med hensyn til utlyst areal.

Arealet fordeler seg slik (pr. september 2007); 106 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 56 i Norskehavet og 35 i Barentshavet.

Arealet representerer en utvidelse på 13 blokker/deler av blokker (pr. utlysningsdato) i forhold til TFO2006. Det er kun tilvekst av omsøkbare blokker i Barentshavet, se kart under.


Kartene viser området som er omfattet av TFO2007, mørkere rosa representerer utvidelsen i forhold til TFO2007.

TFO2007.pdf

Hensikten med TFO-ordningen er å fremme raskere utforskning i modne områder. Ordningen gir også økt forutsigbarheten ved at industrien nå vet hvilke områder som er tilgjengelig i modne deler av sokkelen kommende år. De forhåndsdefinerte områdene skal utvides med nye blokker hvert år etter hvert som sokkelen modnes for petroleumsaktivitet, men områdene skal ikke innskrenkes. Det skal gjøre det mer attraktivt for både nye og mindre selskaper å etablere seg på norsk sokkel.

De forhåndsdefinerte områdene vil omfatte modne områder, både godt utforsket areal og areal der det ikke har foregått leting på lang tid. Følgelig vil det også være fokus på større prospekter i nye letetrender som er eller kan bli avdekket ved hjelp av nyere teknologi. 

Olje- og energidepartementet (OED) tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i løpet av årskifte, ifølge en pressemelding fra OED.

Disse selskapene har søkt om utvinningtillatelser i TFO 2007:
Aker Exploration AS 
AS Norske Shell
Bayerngas Norge AS 
BG Norge AS
Bridge Energy AS
Centrica Resources Norge AS
Concedo ASA
ConocoPhillips Skandinavia AS
Dana Petroleum Norway
Det Norske Oljeselskap AS
Discover Petroleum AS
DONG Norge AS
E. ON Ruhrgas Norge AS
Edison International Spa
Endeavour Energy Norge AS
Eni Norge AS
Esso Norge AS
Excel Expro Norge AS
Faroe Petroleum Norge AS
Gaz de France Norge AS
Genesis Petroleum Norway AS
Hess Norge AS 
Idemitsu Petroleum Norge AS 
Lundin Norway AS 
Maersk Oil Norway AS 
Nexen Exploration Norge AS 
Noble Energy Norge AS 
Norsk Hydro Produksjon AS 
Norwegian Energy Company AS (NORECO) 
OMV Norge AS 
PA Resources Norway AS 
Pertra ASA 
Petro-Canada Norge AS 
Premier Oil Norge AS 
Revus Energy ASA 
Rocksource ASA 
RWE Dea Norge AS 
Sagex Petroleum Norge AS 
Skagen44 AS 
Skeie Energy AS 
Statoil ASA 
Svenska Petroleum Exploration Norge AS 
Talisman Energy Norge AS 
Total E&P Norge AS 
VNG Norge AS
Wintershall Norge AS.

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf.:51 87 61 00