Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2007 (TFO 2007) - utlysning

TFO2007_forside
16.02.2007
TFO 2007 omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Områdene i Nordsjøen og Norskehavet er ikke utvidet sammenlignet med TFO 2006. Derimot er 13 nye blokker eller deler av blokker gjort tilgjengelige for industrien i Barentshavet, noe som ikke er skjedd siden TFO 2004.

 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2007 (TFO 2007) - utlysning 
Blokker som leveres tilbake i søknadsperioden inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området. Søknadsfrist er 28. september 2007 klokken 12. Tildeling skjer i årsskiftet 2007/2008.

I TFO 2007 kan det søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Dette innebærer at areal som leveres tilbake i søknadsperioden er utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. Oppdaterte kart over disse blokkene finnes på ODs interaktive faktakart. Lenken under leder til oppdaterte koordinater for de utlyste blokkene.

Figuren under viser kart over de forhåndsdefinerte områdene ved utlysningstidspunket.

 

 

Aktuelle lenker:

Datafangst:

Søknadsinformasjon:

Kontaktpersoner i OD:
Abryl O. Ramirez, tlf 51 87 68 08
Mari Kvaal, tlf 51 87 67 79