TFO 2008

18.12.2008 I dag, 18. desember, er det sendt ut tilbud om 34 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel. Tilbudene blir gitt etter at myndighetene har vurdert søknader fra 47 selskaper i Tildeling i...

03.10.2008 En foreløpig opptelling viser at 47 selskaper har søkt om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008).

09.05.2008 Olje- og energidepartementet har i dag, 9. mai, lyst ut TFO 2008. TFO 2008 omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. De forhåndsdefinerte områdene...

01.09.2008