Mange søkere til TFO 2008

03.10.2008
En foreløpig opptelling viser at 47 selskaper har søkt om areal i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008).

Interessen for tildelinger i forhåndsdefinerte områder i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet er fortsatt stor, seks år etter at ordningen ble etablert. Flere nye aktører har søkt også dette året.
– Den store interessen viser at ordningen med TFO bidrar til en effektiv utforskning av sokkelen, i tråd med myndighetenes hensikt, sier Sissel Eriksen, direktør i Oljedirektoratet med ansvar for leting.

– Dette viser også at selskapene mener at modne områder på norsk sokkel fortsatt er attraktive. Det store antallet søknader er gledelig – ikke minst i lys av at selskapene også arbeider med sine søknader til 20. konsesjonsrunde, understreker Eriksen.


Søknadsfristen for 20. runde er 7. november 2009.

TFO 2008 ble annonsert 9. mai 2008:
Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008) utlysning.

Det var mulig å søke på 215 blokker eller deler av blokker innen søknadsfristen, som var 3.oktober 2008. Dette utgjør et areal på totalt på 48.057 km2. Søkbart areal fordeler seg på 114 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 62 i Norskehavet og 39 i Barentshavet.

I den første TFO-runden i 2003 mottok myndighetene søknader fra 16 selskaper. Siden har antall søkere økt hvert år, og i TFO 2007 mottok myndighetene søknader fra 46 selskap. Samtidig har det tilgjengelige arealet som omfattes av TFO-ordningen, blitt utvidet. I TFO 2008 er området utvidet med 19 blokker/deler av blokker i forhold til TFO 2007. Totalt var 52.415 km2 areal fordelt på 197 blokker eller deler av blokker tilgjengelig i TFO 2007. Av dette ble 16.423 km2 tildelt. Etter denne tildelingen er mer enn 10.000 km2 areal levert tilbake. Dette arealet er inkludert i arealet som det kunne søkes på i TFO 2008.

 

kart

Kartene viser området som er omfattet av TFO 2008, mørkere rosa representerer utvidelsen i forhold til TFO 2007.

Last ned kart.pdf


Hensikten med TFO-ordningen er å fremme raskere utforskning i modne områder. De forhåndsdefinerte områdene utvides med nye blokker etter hvert som sokkelen modnes for petroleumsaktivitet. Ordningen gir forutsigbarhet ved at industrien vet hvilke områder som er tilgjengelige i modne deler av sokkelen for kommende år. Dette gjør det attraktivt for nye og mindre selskaper å etablere seg på norsk sokkel. De forhåndsdefinerte områdene omfatter områder med godt utforsket areal, men også areal hvor det ikke har foregått leting på lengre tid, og hvor større prospekter i nye letetrender kan bli avdekket ved hjelp av nyere teknologi og ny kunnskap. 

Olje- og energidepartementet (OED) tar sikte på å tildele nye utvinningstillatelser kort etter årsskiftet.

Pressemelding fra OED.


Disse selskapene har søkt om utvinningstillatelser i TFO 2008:

 • 4SEA Energy AS
 • Aker Exploration AS
 • Bayerngas Norge AS
 • BG Norge AS
 • Bridge Energy AS
 • Centrica Resources Norge AS
 • Concedo ASA
 • ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Dana Petroleum Norway
 • Det Norske Oljeselskap AS
 • Discover Petroleum AS
 • DONG Norge AS
 • Edison International Spa
 • Endeavour Energy Norge AS
 • Eni Norge AS
 • E. ON Ruhrgas Norge AS
 • Excel Expro Norge AS
 • ExxonMobil E&P Norway AS
 • Faroe Petroleum Norge AS
 • Gaz de France Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • Lotos E&P Norge AS
 • Lundin Norway AS
 • Maersk Oil Norway AS
 • Marathon Petroleum Norge AS
 • Nexen Exploration Norge AS
 • North Energy AS
 • Norwegian Energy Company AS
 • OMV Norge AS
 • PA Resources Norway AS
 • PGNiG Norway AS
 • Premier Oil Norge AS
 • Repsol YPF
 • Revus Energy ASA
 • Rocksource ASA
 • RWE Dea Norge AS
 • Sagex Petroleum Norge AS
 • AS Norske Shell
 • Skagen44 AS
 • Skeie Energy AS
 • Spring Energy Norway AS
 • StatoilHydro ASA
 • Svenska Petroleum Exploration Norge AS
 • Talisman Energy Norge AS
 • Total E&P Norge AS
 • VNG Norge AS
 • Wintershall Norge AS.


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00