Tilbud om andeler i TFO 2008

Kakestykke
18.12.2008
I dag, 18. desember, er det sendt ut tilbud om 34 nye utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel. Tilbudene blir gitt etter at myndighetene har vurdert søknader fra 47 selskaper i Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2008.

Fristen for tilbakemelding fra selskapene er satt til 9. januar 2009.

21 av de 34 utvinningstillatelsene er lokalisert i Nordsjøen, 11 er i Norskehavet og 2 er i Barentshavet.

Åtte av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser. Tre av disse grenser til funn/felt.

40 selskaper får tilbud om andeler. Fem av disse er nye aktører. 19 selskaper får tilbud om operatørskap. Ett av dem, Lotos, har ikke vært operatør på norsk sokkel tidligere.

Det er knyttet forpliktelser til tilbudene. Myndighetene forutsetter at det bores ni faste brønner. Seks av disse skal bores i Nordsjøen (Det norske: 3, StatoilHydro: 1, Marathon: 1, Lundin:1). Det skal bores én brønn i Norskehavet (Wintershall) og to i Barentshavet (DONG).

Til 21 av utvinningstillatelsene er det stilt betingelser om ”drill or drop”. Det betyr at rettighetshaverne har mellom ett og tre år på seg til å beslutte om de ønsker å bore en brønn. Ønsker de ikke det, faller utvinningstillatelsen bort.

Det er stilt krav om innsamling av seismikk i sju områder.

I TFO 2008 skrives det for øvrig oljehistorie, i denne runden sendes det nemlig ut tilbud på utvinningstillatelse nummer 500 på norsk sokkel. Denne omfatter deler av blokk 16/1 i Nordsjøen, og selskapene som får tilbud er Det norske oljeselskap ASA (operatør, 35 prosent), Skeie Energy AS (35) og Spring Energy Norway AS (30).

TFO 2008 ble annonsert 9. mai 2008. Det var mulig å søke på 215 blokker eller deler av blokker innen søknadsfristen, som var 3.oktober 2008. Dette utgjør et areal på totalt på 48.057 km2. Søkbart areal fordelte seg på 114 blokker/deler av blokker i Nordsjøen, 62 i Norskehavet og 39 i Barentshavet.

I den første TFO-runden i 2003 mottok myndighetene søknader fra 16 selskaper. Siden har antall søkere økt hvert år, og i TFO 2007 søkte 46 selskaper. Samtidig har det tilgjengelige arealet som omfattes av TFO-ordningen blitt utvidet. I TFO 2008 er området utvidet med 19 blokker/deler av blokker i forhold til TFO 2007.

Pressemelding fra OED