Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008) - utlysning

09.05.2008
Olje- og energidepartementet har i dag, 9. mai, lyst ut TFO 2008. TFO 2008 omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. De forhåndsdefinerte områdene er utvidet med 18 nye blokker eller deler av blokker sammenlignet med TFO 2007. 11 av disse nye blokkene er i Nordsjøen, 3 i Norskehavet og 4 i Barentshavet.

Olje- og energidepartementet har i dag, 9. mai, lyst ut TFO 2008. TFO 2008 omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. De forhåndsdefinerte områdene er utvidet med 18 nye blokker eller deler av blokker sammenlignet med TFO 2007. 11 av disse nye blokkene er i Nordsjøen, 3 i Norskehavet og 4 i Barentshavet.

Blokker som leveres tilbake i søknadsperioden inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området. Søknadsfrist er 3. oktober 2008 klokken 12. Tildeling skjer i årsskiftet 2008/2009.

I TFO 2008 kan det søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Dette innebærer at areal som leveres tilbake i søknadsperioden er utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. Oppdaterte kart over disse blokkene finnes på ODs interaktive faktakart. Lenken under leder til oppdaterte koordinater for de utlyste blokkene.

Figuren under viser kart over de forhåndsdefinerte områdene ved utlysningstidspunket.

kart

 

Aktuelle lenker:


Datafangst:

Søknadsinformasjon:

Kontaktpersoner i OD:
Astri Fritsen, tlf 51 87 64 74
Bernt Egeland, tlf 51 87 61 85