Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2009 (TFO 2009) - utlysning

09.03.2009
Olje- og energidepartementet har i dag, 9. mars, lyst ut TFO 2009, som omfatter de forhåndsdefinerte områdene med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. TFO 2009 omfatter de samme forhåndsdefinerte områdene som i TFO 2008, uten utvidelse.

Søknadsfrist er tirsdag 15. september 2009 klokken 12. Tildeling skjer ved årsskiftet 2009/2010.

I TFO 2009 kan det søkes på alle blokker eller deler av blokker innenfor de forhåndsdefinerte områdene som ikke er konsesjonsbelagt ved søknadsfristens utløp. Dette innebærer at areal som leveres tilbake i perioden mellom utlysning og søknadsfrist anses som utlyst ved tidspunkt for tilbakelevering. Arealet inkluderes fortløpende i det forhåndsdefinerte området på ODs interaktive faktakart. Lenken under leder til oppdaterte koordinater for de utlyste blokkene.

Figuren under viser kart over de forhåndsdefinerte områdene ved utlysningstidspunket.

 

 


Aktuelle lenker:


Datafangst:


Søknadsinformasjon:


Veiledninger og skjema:Kontaktpersoner i OD:

Astri Fritsen, tlf. 51 87 64 74
Bernt Egeland, tlf. 51 87 61 85