TFO 2017

06.09.2017 Da søknadsfristen for Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2017) gikk ut 1. september, hadde myndighetene mottatt søknader fra 39 selskaper. Det er 6 flere enn i fjorårets runde.

02.05.2017 Olje- og energidepartementet har den 02. mai 2017 lyst ut TFO 2017, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

06.09.2017