Nyheter og pressemeldinger

Produksjonstal januar 2017

21.02.2017 Foreløpige produksjonstal i januar 2017 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 024 000 fat olje, NGL og kondensat.

Økt gassutvinning fra Ormen Lange

10.02.2017 Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for utvidelsen av gassanlegget på Nyhamna i Møre og Romsdal.

Boreløyve for brønn 16/1-27 i utvinningsløyve 338

08.02.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 16/1-27, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Avgrensing av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen - 16/2-22 S

03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/2-22 S på oljefeltet Johan Sverdrup i midtre del av Nordsjøen, 155 kilometer vest for Karmø...

Gassfunn ved Valemon-feltet i Nordsjøen – 34/11-6 S

03.02.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 193 D, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/11-6 S. Brønnen er boret fra Valemon-innretningen 160 kilometer nordvest for Bergen.

Boreløyve for brønn 7219/12-1 A i utvinningsløyve 533

19.01.2017 Oljedirektoratet har gitt Lundin Norway AS boreløyve for brønn 7219/12-1 A, jf. ressursforskrifta paragraf 8.

Boreløyve for brønn 6507/3-12 i utvinningsløyve 159 B

18.01.2017 Oljedirektoratet har gitt Statoil Petroleum AS boreløyve for brønn 6507/3-12, jf. ressursforskrifta paragraf 8.  

Olje- og gassfunn nordvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6608/10-17 S

17.01.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 128, er i ferd  med å ferdigstille boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-17 S. Brønnen påviste olje og gass.