Økning av CO2-avgiften for 2013

16.01.2013
Stortinget har fastsatt CO2-avgiften for 2013 til 96 øre per standard kubikkmeter gass og til 96 øre per liter olje eller kondensat.

Tema: Regelverk