Oppdatering av ODs ressursklassifikasjonssystem

24.08.2016
ODs ressursklassifikasjonssystem fra 2001 er nå oppdatert. Det nye systemet avviker lite fra det forrige, og alle «boksene» er de samme.

Endringene er hovedsakelig forbedringer i språk, inkludert ny navngivning av noen ressursklasser (bokser).

Formålet med oppdateringen er å harmonisere beskrivelsen i klassifikasjonssystemet med terminologi brukt i andre sammenhenger, og klargjøre forholdet til beslutningsmilepæler brukt for prosjektmodning.

I tillegg er det forsøkt å gjøre begrepsbruken mest mulig lik det som brukes i internasjonale system som SPE PRMS og UNFC.

Implementering av de nye begrepene vil skje gradvis, og vil bli brukt i forbindelse med offentliggjøring av det nye ressursregnskapet i februar 2017.

ODs nye ressursklassifikasjonssystem kan finnes her:

 

ODs ressursklassifisering