Barentshavet nord-rapporten er tilgjengelig

GeologivurderingBHn-ingress
16.05.2017
Rapporten som inneholder de nye ressursestimatene for de østlige delene av Barentshavet nord er nå tilgjengelig på nett og papir.

En engelsk versjon skal være klar tidlig i juni.