Høring – indeksregulering av arealavgiftsatser

27.10.2017
Oljedirektoratet har sendt forslag til justering av arealavgiftsatsen for utvinningstillatelser tildelt i medhold av 1965-resolusjonen på høring til berørte parter.

Utgangspunktet for justeringen er Statistisk sentralbyrå (SSB) konsumprisindeks. Den nye satsen er beregnet til å øke fra 40 000 NOK/km2 til 49 000 NOK/km2 fra 1.1.2018.

Høringsfristen er 30.11.2017.


Tema: Regelverk