Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2017 (TFO 2017) - Utlysning

TFO-2017-ingress
02.05.2017
Olje- og energidepartementet har den 2. mai 2017 lyst ut TFO 2017, som omfatter forhåndsdefinerte områder med blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.