Offentlig elektronisk postjournal

Ifølge offentlighetsforskriften paragraf 6 skal alle statlige virksomheter tilgjengeliggjøre sine postjournaler for allmennheten på Internett. eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for postjournalene, som til enhver tid vil være tilgjengelige for alle med tilgang til Internett. 

I eInnsyn kan du søke etter dokumenter fra alle statlige virksomheter som er med i eInnsyn og bestille innsyn. Bestillingene du gjør blir sendt direkte til virksomheten som er ansvarlig for journaloppføringen. Bestillinger du sender til Oljedirektoratet behandles som innsynskrav, og du vil få svar fra oss.

Oljedirektoratet sine dokumenter i eInnsyn

Les mer om eInnsyn

Publikum kan også henvende seg direkte til Oljedirektoratet. Bestillinger bes sendt skriftlig per brev, via e-post på adresse postboks@npd.no. Bestillingen kan også skje ved henvendelse til Dokumentsenteret på telefon 51 87 60 00.

Den som krever innsyn ved direkte kontakt med Oljedirektoratet bør oppgi på hvilken måte vedkommende ønsker å gjøre seg kjent med dokumentet. Dokumentet kan sendes ut pr post eller e-post dersom mottaksadresse eller e-postadresse oppgis.

Videre bør søknaden inneholde en dokumentbeskrivelse. Hvis saks- og dokumentnummer er kjent fra offentlig journal eller annen kilde, oppgis dette.


25.06.2018