Offentlig journal og innsyn

Ifølge forskrift til offentlighetsloven paragraf 6 skal alle statlige virksomheter tilgjengeliggjøre sine journaler for allmennheten på internett.

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for journalene der du kan søke etter dokumenter fra statlige virksomheter og bestille innsyn.

Bestiller du innsyn i Oljedirektoratets dokumenter via eInnsyn, behandler vi innsynskravet og du får svar direkte fra oss:

Bestill innsyn i våre dokumenter via eInnsyn

Les mer om eInnsyn

Krav om innsyn kan også fremsettes via brev, e-post eller på telefon til Dokumentsenteret på telefon 51 87 60 00. Vennligst oppgi på hvilken måte du vil motta dokumentet fra oss.

Husk: Kravet må gjelde en bestemt sak eller i rimelig utstreking saker av en bestemt art (offentlighetsloven § 28). Hvis saks- og dokumentnummer er kjent fra offentlig journal eller annen kilde, må du oppgi dette.


01.10.2018