Produksjonstal januar 2018

21.02.2018
Foreløpige produksjonstal i januar 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 019 000 fat olje, NGL og kondensat. Det er ein oppgang på 89 000 fat per dag samanlikna med desember.

Til saman blei det selt 11,3 milliardar standard kubikkmeter gass (GSm3), som er 0,2 GSm3 meir enn månaden før.

Tabell produksjon

 

Oljeproduksjon 2018

Oljeproduksjon 2018

 

Væskeproduksjon 2018

Væskeproduksjon 2018

 

Gassproduksjon 2018

Gassproduksjon 2018

 

I januar 2018 ble det produsert om lag 21,3 millionar standard kubikkmeter oljeekvilatentar (MSm3 o.e.) petroleum på norsk sokkel. Av dette er om lag 7,9 MSm3 o.e olje, om lag 2,0 MSm3 o.e NGL og kondensat, og det er selt om lag 11,3 MSm3 o.e gass. Totalvolumet er 0,2 MSm3 o.e. lågare enn i 2017.

 

Kontaktperson i OD:

Rune Hult, tlf. 51 87 60 77