Resultat av leteboring

Tørr brønn sørvest for Knarr-feltet i Nordsjøen – 34/2-5 S

17.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 790, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 34/2-5 S. Brønnen er tørr.

Tørt i primært letemål og avgrensning av Ærfugl-feltet vest for Skarv-feltet i Norskehavet -6507/5-8

10.04.2018 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 212, har avsluttet boringen av en kombinert undersøkelses- og avgrensningsbrønn 6507/5-8, henholdsvis nær og på Ærfugl.

Gass/kondensat-funn nær Morvin-feltet i Norskehavet – 6506/11-10

04.04.2018 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelsene 644 og 644 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6506/11-10 i tillatelse 644 B.

Lite oljefunn og tørr brønn nordvest for Gjøa-feltet i Nordsjøen – 35/9-13, 35/9-14 og 35/9-14 A

26.03.2018 Spirit Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 682, er i ferd med å avslutte boringen av  undersøkelsesbrønnene 35/9-13 og 35/9-14 og avgrensningsbrønn 35/9-14 A på Måløy-skråningen i...

Avgrensing av olje- og gassfunnet 16/4-6 S (Luno II) i Nordsjøen - 16/4-11

26.03.2018 Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 359, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/4-11. 

Gassfunn sørvest for Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6604/5-1

26.03.2018 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 894, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6604/5-1. Brønnen er boret om lag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet...

Oljefunn nord for Bøyla-feltet i Nordsjøen - 24/9-12 S og 24/9-12 A

02.03.2018 Aker BP ASA operatør for utvinningstillatelse 340, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-12 S og avgrensningsbrønn 24/9-12 A, som ble boret 850 meter sørvest for funnbrønnen 24/9-12 S.

Tørr brønn nordvest for 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet – 7219/12-3 S

12.01.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-3 S.

Avgrens

PubliseringsårSorter