Resultat av leteboring

Oljefunn øst for Frigg-feltet i Nordsjøen - 25/2-18 S, 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C

23.12.2016 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/2-18 S og avgrensningsbrønnene 25/2-18 A, 25/2-18 B og 25/2-18 C.

Olje- og gassfunn øst for Johan Castberg i Barentshavet - 7220/6-2 R

22.11.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-2 R. Brønnen påviste olje og gass.

To små gass/kondensat/oljefunn i Norskehavet - 6407/7-9 S og 6407/7-9 A

18.10.2016 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 107 C, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønnene 6407/7-9 S og 6407/7-9 A.

Gass/kondensat-funn nordøst for Martin Linge-feltet i Nordsjøen - 30/4-3 S

17.10.2016 Total E & P Norge, operatør for utvinningstillatelse 043, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/4-3 S.

Fordypning av avgrensningsbrønn 7220/11-3 A i Barentshavet – 7220/11-3 AR

30.09.2016 Lundin Norway AS, operatør for utvinningsstillatelse 609, har avsluttet boring av fordypningen 7220/11-3 AR på olje- og gassfunnet 7220/11-1 (Alta).

Gass- og oljefunn nordøst for Gjøa-feltet i Nordsjøen – 36/7-4

16.09.2016 ENGIE E&P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 636, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 36/7-4. Brønnen påviste olje og gass.

Lite oljefunn nær Vega-feltet i Nordsjøen – 35/11-19 S, 35/11-20 S, 35/11-20 A og 35/11-20 B

15.09.2016 Wintershall Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 248 F, er i ferd med å avslutte boring av fire brønner i Nordsjøen.

Tørr brønn nordvest for Ekofisk-feltet i Nordsjøen - 1/5-5

09.09.2016 Total Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 618, er i ferd med å avslutte boringen av un­dersøkelsesbrønn 1/5-5. Brønnen er tørr. 

Avgrens

PubliseringsårSorter