Resultat av leteboring

Tørr brønn nordvest for funnet 7220/8-1 (Johan Castberg) i Barentshavet – 7317/9-1

09.10.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 718, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7317/9-1. Brønnen er tørr.

Avgrensnings- og undersøkelsesbrønn ved funnet 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) i Nordsjøen – 25/2-19 S og 25/2-19 A

03.10.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-19 S og undersøkelsesbrønn 25/2-19 A.

Tørr brønn nord for olje- og gassfunnet 7220/6-2 R (Neiden) i Barentshavet - 7220/6-3

29.09.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-3. Brønnen er tørr.

Tørr brønn nær Goliat-feltet i Barentshavet – 7122/10-1 S

27.09.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 697, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/10-1 S. Brønnen, som er boret om lag 10 kilometer sørvest for Goliat-feltet, er tørr.

Avgrensing av oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet – 7324/8-3

18.09.2017 OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 7324/8-3 på oljefunnet 7324/8-1 (Wisting) i Barentshavet.

Tørr brønn nord for Statfjord-feltet i Nordsjøen – 33/9-22 S

15.09.2017 Wellesley Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 881, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/9-22 S. Brønnen er tørr.

Lite gassfunn i Barentshavet 7435/12-1

29.08.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 859, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 7435/12-1.

Tørr brønn nordvest for Vilje-feltet i Nordsjøen – 25/4-11

28.08.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 677, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/4-11. Brønnen er tørr.

Avgrens

PubliseringsårSorter