Resultat av leteboring

Oljefunn nord for Bøyla-feltet i Nordsjøen - 24/9-12 S og 24/9-12 A

02.03.2018 Aker BP ASA operatør for utvinningstillatelse 340, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/9-12 S og avgrensningsbrønn 24/9-12 A, som ble boret 850 meter sørvest for funnbrønnen 24/9-12 S.

Tørr brønn nordvest for 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet – 7219/12-3 S

12.01.2018 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7219/12-3 S.

Tørr brønn nær Gina Krog-feltet i Nordsjøen – 15/6-14 S

04.01.2018 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 029 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 15/6-14 S.

Lite gassfunn og tørr brønn nordvest for 7220/11-1 (Alta) i Barentshavet – 7219/12-2 S og 7219/12-2 A

22.11.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 533, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønnene 7219/12-2 S og 7219/12-2 A.

Tørr brønn nordvest for funnet 7220/8-1 (Johan Castberg) i Barentshavet – 7317/9-1

09.10.2017 Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 718, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7317/9-1. Brønnen er tørr.

Avgrensnings- og undersøkelsesbrønn ved funnet 25/2-10 S (Frigg-GammaDelta) i Nordsjøen – 25/2-19 S og 25/2-19 A

03.10.2017 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 442, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 25/2-19 S og undersøkelsesbrønn 25/2-19 A.

Tørr brønn nord for olje- og gassfunnet 7220/6-2 R (Neiden) i Barentshavet - 7220/6-3

29.09.2017 Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 609, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7220/6-3. Brønnen er tørr.

Tørr brønn nær Goliat-feltet i Barentshavet – 7122/10-1 S

27.09.2017 Eni Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 697, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/10-1 S. Brønnen, som er boret om lag 10 kilometer sørvest for Goliat-feltet, er tørr.

Avgrens

PubliseringsårSorter