Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen - 25/10-10

26.03.2010
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS (ExxonMobil), operatør for utvinningstillatelse 028 S, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 25/10-10. Brønnen er like vest for Balderfeltet i Nordsjøen. Det norske oljeselskap ASA (Det norske) utførte boringen på vegne av ExxonMobil.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i nedre trias reservoarbergarter (Skagerrakformasjon). Brønnen påtraff Skagerrakformasjonen ikke med så god reservoarkvalitet som forventet, men reservoarbergarten var vannførende.

Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 028 S.

Utvinningstillatelse 028 S er fradelt fra opprinnelig tillatelse 028, som ble tildelt 23.5.1969 i 2.runde. 

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2473 meter under havflaten og ble avsluttet i Zechstein gruppen i øvre perm.

Havdypet er 123 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 25/10-10 ble boret av boreinnretningen Aker Barents som nå skal til utvinningstillatelse 460 i Nordsjøen for å fortsette boringen av undersøkelsesbrønn 25/1-11 der Det norske er operatør.


Kontaktperson i Oljedirektoratet

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Kart
Last ned: Kart.pdf


Tema: Brønner

Omregningsfaktorer

1 fat olje 159 liter

1 Sm3 olje 6,29 fat

1 tonn olje 1,18 Sm3 olje

1 Sm3 olje 0,85 tonn olje

1 Sm3 gass = 35,315 scf gass

1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.

1 Sm3 NGL = 1 Sm3 o.e

1 Sm3 kondensat = 1 Sm3 o.e.

Abonner på nyheter

Få siste nytt fra Oljedirektoratet tilsendt på e-post.