Ressursrapport 2014

Kostnadsvekst over tid har ført til lønnsomhetsutfordringer. Rapporten belyser behovet for et langsiktig perspektiv på beslutninger.

Rapporten presenteres av oljedirektør Bente Nyland og direktør for prognoser og analyser, Jan Bygdevoll. Publisert: 3. april 2014.

  • Ressursrapport 2014 Ressursrapport 2014
  • Ressursrapport felt og funn 2017 – Verdier for framtiden Ressursrapport felt og funn 2017 – Verdier for framtiden
  • Barentshavet nord 2017 – Del 4/4 Barentshavet nord 2017 – Del 4/4
  • Barentshavet nord 2017 – Del 3/4 Barentshavet nord 2017 – Del 3/4
  • Barentshavet nord 2017 – Del 2/4 Barentshavet nord 2017 – Del 2/4
  • Barentshavet nord 2017 – Del 1/4 Barentshavet nord 2017 – Del 1/4
  • Ressursrapport 2016 Ressursrapport 2016