Ressursrapport felt og funn 2017 – Verdier for framtiden

Med utgangspunkt i Oljedirektoratets unike faktagrunnlag og helhets-perspektiv, har vi utarbeidet en rapport som framhever det store gjenværende verdipotensialet i påviste olje- og gassressurser på norsk sokkel. Publisert 15. juni 2017.

  • Ressursrapport felt og funn 2017 – Verdier for framtiden Ressursrapport felt og funn 2017 – Verdier for framtiden
  • Barentshavet nord 2017 – Del 1/4 Barentshavet nord 2017 – Del 1/4
  • Barentshavet nord 2017 – Del 2/4 Barentshavet nord 2017 – Del 2/4
  • Barentshavet nord 2017 – Del 3/4 Barentshavet nord 2017 – Del 3/4
  • Barentshavet nord 2017 – Del 4/4 Barentshavet nord 2017 – Del 4/4
  • Ressursrapport 2016 Ressursrapport 2016
  • Ressursrapport 2014 Ressursrapport 2014