Hva er RNB?

En av oppgavene til OD er å lage framtidige prognoser av petroleumsaktiviteten på den norske kontinentalsokkelen – som del av det reviderte nasjonalbudsjettet (RNB). Espen A. Hauge forklarer.