Bruk av innhold

17.12.2013
Innholdet på Oljedirektoratets nettsted kan kopieres og benyttes vederlagsfritt så lenge alt materiale merkes med dato, henvisning og lenke til kilden. Denne informasjonen må framkomme tydelig.

Innhold på Oljedirektoratets nettsted kan benyttes i henhold til reglene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD). http://data.norge.no/nlod/no/1.0.