Faktasider og faktakart - teknisk informasjon

Faktakartteneste – utfasing

10.10.2017 ODs gamle faktakartteneste FactMap WMS/WFS vil bli tatt ut av drift 24.10.2017. Ny faktakartteneste FactMaps WMS/WFS er i drift og erstattar denne.

Brønnbaner med status «will never be drilled»

25.07.2017 Brønnbaner med status «will never be drilled» vil bli synlig på faktasidene under kategorien «ikke påbegynt.»

Faktakart – Nytt karttema

29.06.2017 ODs Faktakart er no tilrettelagt med oversiktskart frå Kartverket si WMS-teneste for Sjøkart, nærare bestemt 300 og 500-serien.

Mini oppgradering Faktasidene – høst 2016

24.11.2016 Noen få utvidelser er gjort i den oppgradering som er lagt ut i dag. Men det er ikke gjort noen forandringer som gjør at bakoverkompatibilitet er brutt når en laster CSV og XML data.

Faktasidene - vedlikehold

22.11.2016 Vedlikehold på Faktasidene vil blir gjort torsdag 24. november 2016. Sidene vil kunne være ustabile eller utilgjengelige fra klokken 15.00 og ut denne dagen.

Faktakart – vedlikehold

09.11.2016 Vedlikehold på ODs faktakart og faktakartserver torsdag 10 november kan medføre noe ustabilitet i Faktakart-klienter og –tjenester.

Ny attributt for brønnbaner

26.10.2016 Data for attributten «utboringsdyp» er nå tilgjengelig under «brønnbane, tabellvisning, leting eller utvinning og alle-lang liste.»

Nytt om ODs faktakart

24.10.2016 Oppgradert versjon av ODs Faktakart standardklient, versjon 2.1, har siden mai vært tilgjengelig i våre Faktasider.

Avgrens

PubliseringsårSorter