Faktakart – vedlikehold

09.11.2016
Vedlikehold på ODs faktakart og faktakartserver torsdag 10 november kan medføre noe ustabilitet i Faktakart-klienter og –tjenester.

Vi beklager eventuelle ulemper!