Logo

Oljedirektoratets logo kan ikke benyttes uten at dette er avklart på forhånd.

Filene under er i eps- og gif-format. Hvis du har behov for Oljedirektoratets logo i andre formater, kan du kontakte Rune Goa.

OD-logo, farge

OD-logo, svart

Norsk, farge, eps
Norsk, farge, gif 
Norsk, svart, eps
Norsk, svart, gif 

NPD logo

NPD logo

Engelsk, farge, eps
Engelsk, farge, gif
Engelsk, svart, eps
Engelsk, svart, gif

03.08.2018