Personvernerklæring

10.11.2017
Slik samler vi informasjon om besøkende til www.npd.no

Statistikk

Vi samler inn vanlig besøksstatistikk for nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler (cookies). Vi bruker denne informasjonen til å analysere bruken av nettstedet for å forbedre og videreutvikle innholdet. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev eller melde seg på kurs.

Eksempler på hva nettstatistikken gir oss informasjon om:

  • hvor mange besøkende vi har til sidene
  • hvilke sider som blir besøkt
  • hvor lenge besøket varer
  • hvor de besøkende kommer fra (geografisk by/land)
  • hvilken nettleser som blir brukt
  • hvilke søkeord som blir brukt

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics til dette formålet. Ingen av opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Informasjonskapslene og statistikken brukes bare i forbindelse med drift og videreutvikling av nettstedet.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du får en e-post fra oss når vi legger ut nyheter eller annen informasjon på nettstedet. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere e-postadresse. Disse opplysningene lagres i en egen database.

Opplysningene om deg brukes bare til å sende deg nyhetsbrev. Dersom du velger å avslutte abonnementet, blir opplysningene om deg slettet.

Hva samles inn?

Vi samler kun inn opplysninger som er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen.

Følgende personopplysninger registreres:
- E-postadresse
- Hvilken kategori av nyheter du abonnerer på

Hvor hentes opplysningene fra?

Opplysningene hentes fra personene som registreres.

Vi innhenter ikke opplysninger fra andre enn den som samtykker til abonnement på nyhetsbrev. Vi lagrer ikke opplysninger for gjenbruk.

Når slettes personopplysningene?

Personopplysningene slettes når de ikke lenger er nødvendige ut fra formålet med behandlingen, jf. personopplysningslovens § 11, første ledd, bokstav e.

«Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles (…) e) er korrekte og oppdatert, og ikke lagres lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. § 27 og § 28.»

Personopplysningene er lagret hos oss fram til ditt abonnement blir avsluttet. Da slettes personopplysningene.

Hvilke rettigheter har jeg?

Dine rettigheter i henhold til regelverket vil bli ivaretatt. Dette omfatter blant annet:
- Rett til innsyn i egne personopplysninger.
- Krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Hva er bakgrunnen for behandlingen?

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er Personopplysningslovens § 8 bokstav f.

«Personopplysninger (…) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for (…)

f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.».

Hvem er ansvarlig for behandlingen?

Dette innebærer at det er Oljedirektoratet som står som ansvarlig for innsamlingen av personopplysninger i forbindelse med abonnement på nyhetsbrev.

 

Personopplysninger

Enkelte sider på www.npd.no inneholder skjema som sendes inn direkte via nettstedet. Personopplysninger som samles inn via slike skjema brukes bare i forbindelse med behandling av innsendte skjema, og gir oss oversikt over hvor mange som har brukt skjemaene.

Personvernombud i Oljedirektoratet

Siden Oljedirektoratet er en offentlig myndighet, har vi opprettet et eget personvernombud i virksomheten. Vårt personvernombud er Gunnar Mån Østebø. Ta kontakt med vårt personvernombud om Oljedirektoratets behandling av personopplysninger, og da i hovedsak knyttet til personopplysninger om deg.