Jobb i OD?

Oljedirektoratet gir faglige råd til myndighetene og utfordrer petroleumsnæringen på kompetanse og planer.

Som ansatt i OD får du innflytelse, du får et unikt overblikk over hvordan verdiene på sokkelen forvaltes og du får være med og gjøre en forskjell for samfunnet og kommende generasjoner.

Det overordnede målet er å få størst mulig verdier for samfunnet fra olje- og gassvirksomheten gjennom en forsvarlig ressursforvaltning med forankring i sikkerhet, beredskap, ytre miljø og til andre brukere av havet.

Oljedirektoratet er en lagbasert organisasjon. Som medarbeider får du varierte oppgaver, ansvar og tillit. Oljedirektoratet er opptatt av å være inkluderende, og har kultur for god kunnskapsdeling.

Oljedirektoratet er opptatt av kompetanse, og har gode ordninger for faglig utvikling.

Oljedirektoratet har konkurransedyktige lønnsvilkår og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

OD ønsker mangfold blant våre ansatte i forhold til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne.


Ledige stillinger >>


17.10.2018