Ledige stillinger

  • Vil du lede Oljedirektoratets IKT- og systemutvikling?

    Den nye underdirektøren skal: Være en aktiv pådriver for utvikling og optimal utnyttelse av våre IKT-systemer, inkludert videreutvikling av gode elektroniske løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser Følge opp ODs samlede portefølje av petroleumsfaglige- og administrative systemer, inkludert ODs  systemutvikling Følge opp anskaffelser, økonomi, drift, utvikling og vedlikehold av IKT-infrastruktur og tjenester Ha ...

Ledige stillinger