Ledige stillinger

  • Vil du lede Oljedirektoratets IKT- og systemutvikling?

    Den nye underdirektøren skal: • Være en aktiv pådriver for utvikling og optimal utnyttelse av våre IKT-systemer, inkludert videreutvikling av gode elektroniske løsninger og digitalisering av arbeidsprosesser • Følge opp ODs samlede portefølje av petroleumsfaglige- og administrative systemer, inkludert ODs  systemutvikling • Følge opp anskaffelser, økonomi, drift, utvikling og vedlikehold av IKT-infrastruktur og ...

Ledige stillinger