Organisasjon

Oljedirektoratet er en fleksibel kompetanseorganisasjon som skiller seg fra den mer tradisjonelle, hierarkiske statsforvaltningen.

Oljedirektoratet er en organisasjon i bevegelse. Det er ingen seksjoner eller avdelinger i OD, men rundt 80 lag med egne mandater og definerte oppgaver.

Ledelsesfunksjoner roterer, og arbeidsfellesskap opprettes og legges ned. Det er rundt 230 medarbeidere som går inn og ut av lag, og de styrer i stor grad selv hvordan de fordeler tiden i de ulike lagene. 

De siste årene har OD fått flere oppgaver og flere medarbeidere. I november 2014 ble det derfor lagt til ett ledernivå, slik at det nå er tre ledernivåer i OD. Oljedirektør og fire direktører utgjør ODs strategiske ledergruppe og tolv underdirektører utgjør ODs operative ledelse.

ODs organisasjon er delt inn i fire hovedområder:

  • Leting
  • Utbygging og drift
  • Analyser og rammer
  • Dataforvaltning og organisasjon

 

Kontaktperson:
Heidi Ersland Pedersen, tlf. 51 87 62 81

 


09.05.2017