Organisasjon

Oljedirektoratet er en fleksibel kompetanseorganisasjon som skiller seg fra den mer tradisjonelle, hierarkiske statsforvaltningen.

Oljedirektoratet er en organisasjon i bevegelse. Det er ingen seksjoner eller avdelinger i OD, men rundt 80 lag med egne mandater og lagene er delegert myndighet for produkt, prosess og kvalitet.

Ledelsesfunksjoner roterer, og arbeidsfellesskap opprettes og legges ned. Det er rundt 220 medarbeidere som går inn og ut av lag, og de styrer i stor grad selv hvordan de fordeler tiden i de ulike lagene. 

Oljedirektør og fire direktører utgjør ODs strategiske ledergruppe og tolv underdirektører utgjør ODs operative ledelse.

ODs organisasjon er delt inn i fire hovedområder:

  • Leting
  • Utbygging og drift
  • Analyser og rammer
  • Dataforvaltning og organisasjon

Verdiene våre

Vi har fire verdier som vi bruker i det daglige arbeidet vårt og ønsker å etterleve:

  • Åpen
  • Engasjert
  • Ansvarlig
  • Står sammen

Verdiene er grunnlaget for kulturen vår. De gjenspeiler hva vi kan forvente av hverandre, hvordan vi jobber og opptrer.

Verdiene bygger på verdigrunnlag for arbeidsgiverpolitikk i staten: Forvaltningen skal fremme demokrati og rettssikkerhet, og stå for faglig integritet og effektivitet.

 

Kontaktperson:

Heidi Ersland Pedersen, tlf. 51 87 62 81

 


17.10.2018