Organisasjon

Oljedirektoratet har en flat og fleksibel kompetanseorganisasjon. Dette er et alternativ til mer tradisjonell hierarkisk statsforvaltning.

Oljedirektoratet er en organisasjon i bevegelse. Det er ingen seksjoner eller avdelinger i OD, men rundt 80 lag med egne mandater og definerte oppgaver.

Ledelsesfunksjoner roterer, og arbeidsfellesskap opprettes og legges ned. Det er rundt av 230 medarbeidere som går inn og ut av lag, og de styrer i stor grad selv hvordan de fordeler tiden i de ulike lagene. 

De siste årene har OD fått flere oppgaver og flere medarbeidere. Fra og med november 2014 har man derfor utvidet ledelsen og fått ett til ledernivå. Det er nå tre ledernivåer i OD. Oljedirektør og fire direktører utgjør ODs strategiske ledergruppe og tolv underdirektører utgjør ODs operative ledelse.

ODs organisasjon er delt inn i fire hovedområder:

  • Leting
  • Utbygging og drift
  • Analyser og rammer
  • Dataforvaltning og organisasjon

I januar 2009 fikk Oljedirektoratet Senter for statlig økonomistyrings (SSØ) pris for beste virksomhetstiltak. Prisen går til en etat som har bidratt til å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i staten. I juryens begrunnelse heter det blant annet at:

”Oljedirektoratet har valgt en flat organisasjonsform som er teambasert og fleksibel – i motsetning til det tradisjonelle hierarki. Gjennom ti års aktivt arbeid har modellen vist gode resultater når det gjelder fag, omdømme, kompetanseutvikling, effektiv ledelse og administrasjon.”

Intervju med oljedirektøren i forbindelse med SSØ-prisen

Kontaktperson:
Heidi Ersland Pedersen, tlf. 51 87 62 81

 


22.12.2014