Ledelsen

Bente Nyland
Oljedirektør

Stort foto

Tilrettelegger Siv Rødland
Telefon: 51 87 61 28

Om Bente Nyland

Født: 1958

Utdanning:
Cand.scient. – Geologi, Universitetet i Oslo (1984)

Erfaring:
Bente Nyland ble utnevnt til oljedirektør i 2007. Hun begynte i Oljedirektoratet som seniorgeolog i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1994. Hun ble en del av ODs ledelse i 2000. Hun begynte sin karriere som letegeolog i Statoil, hvor hun var ansatt i fem år. Nyland har hatt en rekke styreverv, blant annet i Norges geotekniske institutt (NGI), Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetsfondet for Rogaland og Universitetet i Stavanger. Medlem av NTVA – Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Kirsti Veggeland
Direktør for dataforvaltning og organisasjon

Stort foto

Om Kirsti Veggeland

Født: 1960

Utdanning:
Cand.scient. (1985), Dr.scient. (1994) – Fysikalsk kjemi, Universitetet i Bergen

Erfaring:
Kirsti Veggeland ble ansatt som underdirektør i november 2014. Hun begynte i Oljedirektoratet i 1995, og fikk sin første lederstilling i 1998 som del av Ressursdivisjonens lederteam. Hun var også en del av ODs ledelse i perioden 2004 til 2008. Hun begynte sin karriere som forsker i Rogalandsforskning (nå IRIS), hvor hun var ansatt i ti år. Hun har også jobbet for Statoil. Veggeland er fra 2015 medlem av programstyret for DEMO2000 og er medlem av fakultetsstyret til det teknisk naturvitenskapelige fakultetet ved Universitetet i Stavanger.

Kjell Agnar Dragvik
Direktør for analyser og rammer

Stort foto

Om Kjell Agnar Dragvik

Født: 1958

Utdanning:
Cand.polit. – Statsvitenskap, Universitetet i Oslo (1988)

Erfaring:
Dragvik har bakgrunn fra Statistisk sentralbyrå og Olje- og energidepartementet. Han har vært i OD siden 1997, hvor han blant annet har arbeidet med prognoser for sokkelen, prosjekter knyttet til utbygging og drift, økonomiske verdivurderinger av utvinningstillatelser og feltutbygginger. I perioden 2004 til 2011 var Dragvik leder. Etter ett år som prosjektleder i Gassco, tiltrådte han som direktør for Analyser og rammer i OD høsten 2014

Torgeir Stordal
Direktør for leting

Stort foto

Om Torgeir Stordal

Født: 1962

Utdanning:
Cand.scient. – Geofysikk, Universitetet i Bergen (1987)

Erfaring:
Torgeir Stordal ble ansatt som direktør for hovedområde leting i 2017. Han begynte sin karriere i Shell som geofysiker i 1989, og fikk sin første lederstilling i 1999. Stordal har hatt en rekke lederstillinger innenfor leting, og var blant annet letesjef i Norske Shell i perioden 2009-13. Fra 2013-17 hadde han en global rolle innen ressursevaluering ved Shells hovedkontor Nederland. Han har også hatt tillitsverv i Norsk Petroleumsforening og Norsk olje og gass.

Ingrid Sølvberg
Direktør for utbygging og drift

Stort foto

Om Ingrid Sølvberg

Født: 1970

Utdanning:
Siv.ing. – Marinteknologi, Norges tekniske høgskole (1994)

Erfaring:
Ingrid Sølvberg ble ansatt som direktør for Norskehavet og Barentshavet i oktober 2013. Hun har tidligere hatt en rekke fag- og lederstillinger i Statoil og Centrica innen anleggstekniske og kommersielle områder.

Oddny Svendsen
Underdirektør for HR og kommunikasjon

Stort foto

Om Oddny Svendsen

Født: 1970

Utdanning:
Cand. scient – Geologi, Universitetet i Tromsø (1997)

Erfaring:
Oddny Svendsen ble ansatt som underdirektør for HR og kommunikasjon i september 2018. Hun har jobbet som geolog på en rekke prosjekter i Oljedirektoratet siden 1997.

Torhild Nilsen
Underdirektør for rammer og økonomi

Stort foto

Om Torhild Nilsen

Født: 1968 

Utdanning:
Cand.jur. Universitetet i Bergen (1996) 

Erfaring:
Torhild gikk inn i ODs ledelse i april 2017. Hun begynte i Oljedirektoratet i 2008 og har som juridisk rådgiver arbeidet bredt i ODs organisasjon, herunder  har hun blant annet vært fagkoordinator for juristene og koordinator for OD-Rammesetting. Før hun begynte i OD arbeidet Torhild som advokat i privat sektor.

Espen Andreas Hauge
Underdirektør for sokkelanalyse og internasjonal virksomhet

Stort foto

Om Espen Andreas Hauge

Født: 1973

Utdanning:
MSc. Økonomi og administrasjon, Norges handelshøyskole NHH (2006)

Erfaring:
Espen A. Hauge gikk inn i ODs ledelse i oktober 2017. Han har bakgrunn fra Olje- og energidepartementet og Forsvaret. Hauge var 2013-2015 Norges spesialutsending for energisaker til OECD og IEA.

Stig-Morten Knutsen
Underdirektør for leting

Stort foto

Om Stig-Morten Knutsen

Født: 1964

Utdanning:
Dr.scient. – Geologi (1991), Universitetet i Tromsø/Rice University, Houston. B.Sc. i Arbeids- og organisasjonspsykologi, Universitetet i Bergen (2005)

Erfaring:
Knutsen har nesten 25 års fartstid fra Hydro, og han fullførte både master- og doktorgrad mens han var ansatt der. Etter noen år som konsulent, ble han ansatt som letesjef i Grønlands statsoljeselskap Nunaoil. Før han begynte i OD høsten 2014, hadde Knutsen lederstillinger ved forskningsinstitusjonene Roald Amundsen Petroleum Research og ARCEx i Tromsø.

Benvenutta Henriksen

Benvenutta Henriksen
Underdirektør for leting

Stort foto

Om Benvenutta Henriksen

Født: 1956

Utdanning:
Cand.polit. – Universitetet i Oslo og Bergen (1988)

Erfaring:
Benvenutta Henriksen gikk inn i ODs ledelse i mai 2016. Hun begynte i Oljedirektoratet i 1992, og kom da fra stillingen som prosjektleder i stykkprisforsøket i Sosialdepartementet. Første lederstilling i Oljedirektoratet var i 1998 som del av Ressursdivisjonens lederteam. Etter dette har hun blant annet innehatt stillingen som fagkoordinator for petroleumsøkonomi og koordinator for Letestrategi.

Wenche Tjelta Johansen
Underdirektør for leting

Stort foto

Om Wenche Tjelta Johansen

Født: 1970

Utdanning:
Cand.scient. – Geofysikk, Universitetet i Bergen (1995)

Erfaring:
Wenche Tjelta Johansen gikk inn i ODs ledelse i november 2014. Hun kommer fra stillingen som fagkoordinator for geofag. Tjelta Johansen begynte i OD i 2002 og har tidligere arbeidet for WesternGeco, Schlumberger.

Tove Francke
Underdirektør for utbygging og drift – Nordsjøen sør

Stort foto

Om Tove Francke

Født: 1967

Utdanning:
Samfunnsøkonom, Universitetet i Oslo (1995). Bachelor of Arts, Concordia College, USA (1989).

Erfaring:
Francke ble ansatt som underdirektør i november 2015. Hun begynte i Oljedirektoratet i 2011. Fra 1996 og fram til hun kom til OD var hun ansatt i ulike stillinger i Finansdepartementet.

Arvid Østhus
Underdirektør for utbygging og drift – Nordsjøen nord

Stort foto

Om Arvid Østhus

Født: 1964

Utdanning:
MSc. Reservoarteknologi, Universitetet i Stavanger (1989)

Erfaring:
Arvid Østhus ble ansatt i Oljedirektoratet i 2014 og gikk inn i ledelsen i januar 2017. Fra 1990 til 2014 jobbet han i oljeselskapet Phillips (nå ConocoPhillips), hvor han både var leder og hadde tekniske oppgaver. Før dette arbeidet han et år i selskapet Geoservices.

Kalmar Ildstad
Underdirektør for utbygging og drift – Norskehavet

Stort foto

Om Kalmar Ildstad

Født: 1963

Utdanning:
Siv.ing. – Fysikk/teknisk økonomi, Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erfaring:
Kalmar Ildstad gikk inn i Oljedirektoratets ledelse som direktør for Felt og funn i 2006. Han har hatt en rekke stillinger i OD siden han begynte i etaten i 1989.

Niels Erik Hald
Underdirektør for utbygging og drift – Barentshavet

Stort foto

Om Niels Erik Hald

Født: 1971

Utdanning:
MSc. – Materialteknologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (1995). Bedriftsøkonom, BI (2006)

Erfaring:
Niels Erik Hald ble ansatt i Oljedirektoratet i 2014 og gikk inn i ledelsen i oktober 2017. Han har erfaring fra drift, anskaffelser og prosjekter i norsk industri, bl.a. hos Norsk Hydro i perioden 2000-2006. Etter en periode hos Subsea 7 begynte han i Statoil i 2008 og har arbeidet der med norske og internasjonale prosjekter. Han har ledererfaring fra Norsk Hydro og Statoil.

Maria Juul
Underdirektør for informasjonsforvaltning

Stort foto

Om Maria Juul

Født: 1965

Utdanning:
Cand.scient. – Geologi, Århus Universitet, Danmark (1992)

Erfaring:
Maria Juul begynte i OD i 2012 og har i to år koordinert Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). Tidligere har hun vært ansatt i Statoil. Juul har i en stor del av yrkeskarrieren jobbet i grenselandet mellom geofag og IKT.

Arne Omdahl
Underdirektør for IT

Stort foto

Om Arne Omdahl

Født: 1966

Utdanning:
Siv.ing. – Informasjonsteknologi, Høgskolesenteret i Rogaland (1991)

Erfaring:
Arne Omdahl ble ansatt som underdirektør for systemutvikling og IKT i 2015. Omdahl har tidligere hatt leder/fagstillinger i ConocoPhillips 2008-2015, ErgoGroup (Allianse) 2005-2008, Hewlett Packard 1998-2005 og Elf 1992-1998. Har erfaring fra IT-infrastruktur, IT-arkitektur, systemutvikling, prosjektledelse og linjeledelse fra operatør selskaper og IT-konsulentbransjen.


05.10.2018