Samarbeidsfora

EPIM utnytter og stiller til rådighet it-løsninger for best mulig informasjonsflyt mellom myndigheter og rettighetshavere på norsk sokkel.

Alle de store selskapene er med i Force. Forumet har ambisjon om å synliggjøre muligheter for økt oljeutvinning og være pådriver på tvers av utvinningstillatelsene.

Diskos National Data Repository (NDR) blei oppretta og utforma av Oljedirektoratet (OD) og oljeselskapa representert på norsk kontinentalsokkel i 1995.

15.03.2011